Medicon
je kompanija koja duže od 30 godina brine o pacijentima i korisnicima
u saradnji sa zdravstvenim centrima u Srbiji i regionu.Svi naši planovi i aktivnosti usmereni su na ulaganje u zdravlje i poštovanje najviših standarda kvaliteta.Vredno ispunjavamo naše visoko postavljene ciljeve
kao ovlašćeni distributer i serviser proizvoda renomiranih kompanija

Baxter
u polju hemodijalize,

i

TerumoBCT
u polju transfuzije.
Pouzdanost. Kvalitet. Poverenje.